my heart is in Istanbul

Posted on

I LEFT MY HEART IN ISTANBUL
มารู้จัก เมืองอิสตันบลูกันสักหน่อย แม้บางคนอาจรู้จักอยู่บ้างแล้ว อิสตันบูล เดิมชื่อ คอสแตนติโนเปิล เป็นเมืองศูนย์กลาง เศษฐกิจ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกี อิสตันบูล เป็นเมืองเชื่อมทวีปยูเรเซีย โดยตั้งอยู่ระหว่างช่องแคบบอสพอรัส ระหว่างทะเลมาร์มะรา และทะเลดำ อิสตันบูลเป็นเมืองขนาดใหญ่ เป็นอันดับสี่ของโลก และเป็นเมืองยุโรปที่ใหญ่ที่สุด อิสตันบูล ถือว่าเป็นสะพาน เชื่อมระหว่างซีกโลกตะวันออก และตะวันตก และเมือง อิสตันบูล เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองคือศูนย์กลาง ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก อิสตันบูล ถือว่าเป็นเมืองระดับโลก ส่วนชื่อ อิสตันบูล สันนิษฐานว่ามาจาก วลีกรีกในยุคกลาง ชึ่งหมายถึง เมือง นั้นเอง
PARIS IS A BEAUTIFUL HALL , BUT ISTANBUL IS A BEAUTIFUL CITY
ตุรกีเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าเที่ยว ดินแดน สองทวีป ที่เป็นที่นิยมของคนเดินทาง และสำหรับนักเดินทางชาวไทย อย่างเรา เดินทางไปตุรกี โดยไม่ต้องขอ วีซ่า อีกด้วย ตุรกี มีสถานที่รอให้ไปชมมากมาย เช่น สุเหล่าสีน้ำเงิน Sultan Ahmet Mosque  หนึ่งสถานที่สำคัญใน อิสตันบูล จุดเด่นของที่นี้ คือเป็นสถาปัตยกรรม คลาสสิก ออตโตมัน สร้างด้วยกระเบื่องสีน้ำเงิน และมีโดมกลางขนาดใหญ่สวยงามมาก อีกหนึ่งสถานที่ถ้าไม่ได้ไปชมเหมือนจะมาไม่ถึงอิสตันบูล จัตตุรัส สุลต่าน อาห์เหม็ด จัตตุรัส แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมือง ในยุค ไบแซนไทน์ มีลานกว้าง สำหรับแข่งม้า และมีเสาทรงสี่เหลี่ยม ยอดแหลมเก่าแก่ สร้างด้วยหินแกรนิต และยังขาดอีกไม่ได้คือ พระราชวังทอปกาปี พระราชวังแห่งนี้ แบ่งออกเป็น สามส่วน พระราชวังชั้นนอก ไว้ตอนรับแขกเมือง พระราชวังชั้นใน เป็นที่พักของมเหสี เหล่าสนม ลูกหลาน และ ฮาเร็ม เป็นส่วนพัก ของ เหล่าหญิงสาว ฮาเร็มมีทั้งหมด 300 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่ใช้เก็บสมบัติ อันล้ำค่า มากมาย และยังเหลืออีกสถานที่สำคัญ คือ มหาวิหาร เซนต์โซเฟีย ชึ่งอยู่ในเขตเมืองเก่า สวยงามด้วยสถาปัตยกรรม แบบไบแซนไทน์ มีความสวยงามยิ่งใหญ่ ใช้วัสดุชั้นดีในการก่อสร้าง ภายในวิหาร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ที่ไม่มีเสาต้นใหญ่ ค้ำยัน เป็นความสามารถ ของนักออกแบบในยุคสมัยนั้น ที่ทำให้ตัววิหาร ยิ่งใหญ่ โอ่อ่า สง่างามเป็นอย่างมาก และยังเหลือ อุโมงค์เก็บน้ำขนาดใหญ่ Yerebatan sarnici  เป็นสถานที่สำคัญในอดีต สร้างขึ้นราว ศตวรรษที่ 6 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำไว้ใช้ในพระราชวัง และเมื่อยามข้าศึกล้อมเมือง มองดูลึกลับดี
THERE IS NO OTHER PLACE ON EARTH AS BEAUTIFUL LOOKING AS ISTANBUL
ต่อด้วยพระราชวังโคลมาบาห์ซ่า Dolmabahce palace  เป็นพระราชวังสุดหรูหรา อลังการ แค่ประตูพระราชวังชั้นนอก ก็มีขนาดใหญ่ ประดับตบแต่งด้วยลวดลายรูปปั้นอันวิจิตรงดงาม เมื่อสร้างพระราชวังเสร็จสิ้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการก่อสร้างพบว่าต้องสิ้นเปลืองไปกับการสร้างอย่างมหาศาล นั้นเป็นเหตุให้จักรวรรดิ ต้องล้มสลาย มาที่มัสยิดสุเลย์มานิเย Suleymaniye mosque  ความยิ่งใหญ่ และสวยงามของมัสยิด สุเลย์มานิเย ตั้งอยู่บนเนินเขาใน อิสตันบูล ทำให้ สามารถมองเห็นเมืองอิสตันบูลได้โดยรอบ แบบสวยงามสุดสายตา จุดเด่น ของ มัสยิดสุเลย์มานิเย คือโดมขนาดใหญ่ ภายในตกแต่งหรูหราสวยงามบริเวณด้านหลังของสุเหล่า ยังเป็นที่ฝังพระศพ ของสุลต่านสุเลย์มาน และมเหสีด้วย มาอิสตันบูลไม่ได้เที่ยว สไปซ์บาซ่าร์ Spice Bazaar  รสชาติก็ขาดหาย มาเดินกันที่ตลาดเครื่องเทศอยู่ไกล้ๆ กับสพานกาลาตา เป็นตลาดใหญ่อันดับ สองในอิสตันบูล สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องเทศ แถมยังติดกับถนนเลียบทะเลมาร์มะรา ที่เชื่อมต่อกับทะเลสาบโกลเดนฮอร์น เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม อีกแห่งของอิสตันบูล และ สามารถชื้อตั๋วล่องเรือ ชมเมืองอิสตันบูล ได้อีกด้วย อย่าพลาด การเดินทางทำให้เป็นคนถ่อมตัว การเห็นโลก มองโลกอย่างไร คือตัวตนของเรามองด้วยสายตาและจิตวิญญานของเราเองล้วนๆ
ONCE COME NEVER FORGET
♦♦♦♦♦♦

in the end, we only regreat the chances we didn’t take