venice the city of love in memory venice is always magic

Posted on
Do not know the paradise is but we close to paradise in Venice
♦♦♦ เวนิส หรือเวเนเซีย Venezia  เมืองที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ เป็นเมืองสวยงามดังเทพนิยาย ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ริมฝั่งทะเลอาเครียติก ทางตะวันออกเฉียงหนือของประเทศอยู่ในแคว้นเวเนโต โดยอาศัยดินที่เป็นสันดอนเกาะเล็กๆ ราว 30 เกาะ พื้นที่รวมกันราว 5 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน โดยอาศัยเสาตอม่อที่ฝังลึกลงไปกลางแม่น้ำ เพื่อใช้เป็นรากฐานในการก่อสร้าง สันนิฐานว่าอาจมีมากว่าล้านต้น ในตัวเมืองที่พักอาศัยก็มีลำคลองมากมายหลายสาย โดยมีสะพานกว่า 400 แห่งเชื่อมต่อกันทั่วทั้งเมือง♦
Venice is the wonderful of the world สวยงามราวเทพเป็นผู้สร้าง
♦♦♦ เวนิสจึงเป็นเมืองแห่งเดียวในโลกที่ตั้งอยู่บนน้ำ ไม่มีรถวิ่งบนถนน จะมีเป็นเรือโดยสาร  อาฟอเร็ตโต vo porettoหรือเรือเมล์วิ่งแทนรถโดยสาร ประจำทาง มีบริการเรือข้ามฝากและเรือ Gondola  ไว้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อนั่งชมความสวยงาม ของเวนิสเมืองที่อยู่บนน้ำ เวนิสยังมีคลองใหญ่ไหลผ่านกลางเมือง ลักษณะคล้ายรูปตัว เอส S  กลับหลัง โดยเริ่มต้นจากสถานีรถไฟกลางผ่านสะพานรีอัลโต สะพานอัคคาเดเมีย ไปสิ้นสุดที่จัตุรัส ซานมาร์โค อันเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเยือน เวนิสจะมองไปมุมไหนก็ดูสวยจับใจไปหมด ปวัติศาสตร์ เวนิส เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการตั้งถิ่นฐาน ของผู้อพยพจาก เวเนโต ด้วยทำเลที่ตั้ง เวนิสกลายเป็นเมืองท่าแห่งการค้าขาย เป็นที่มาของคำว่าพ่อค้าวานิส  เวนิสเป็นรัฐอิสระมีผู้ปกครองเมือง เวนิสกลายเป็นสาธารณรัฐที่เรืองอำนาจ มีอาณาเขตขยายไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางเหนือไปถึงเทือกเขา แอลป์ ในปี 1271 มาร์โคโปโล ได้ออกเดินทางไปเมืองจีน และกลับมาเวนิสในอีก 20 ปี พร้อมเปิดตลาดการค้าเครื่องเทศ และสิ่งทอจากโลกตะวันออก ในขณะที่เวนิสก็ผลิต สินค้าหรูหรา ราคาแพง เช่นเครื่องแก้วบูราโน ผ้าใหม่ ผ้าลูกไม้ ทำให้ชาวเวนิสมีความมั่งคั้งจาการค้าขาย จึงสามารถสร้างอาคารบ้านเรือนหรือวัง palazzo ได้อย่างงดงามอลังการ ♦
Venice a splendour of miscellanous spirits ชาตินี้ไม่ไปตายไม่ได้
♦♦♦ เวนิส ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปิน นักคิด นักเขียน ใช้ฉากและสถานที่ในเวนิส สร้างสรรค์ผลงาน จนเกิดผลงานอมตะในหลากหลายแขนง โดยเฉพาะในวงการระครหรือวรรณกรรม เช่น the merchant of venice ของWilliam Shakespeare วิลเลียม เชกสเปียร์ สุดยอดกวีชาวอังกฤษ นอกจากนั้นก็มี death in venice  ของโทมัส มันน์ casanova ของลิเดีย เฟลม เวนิสได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลี เมื่อปี ค.ศ. 1866 แม้ว่าการค้าขาย จะไม่เฟื่องฟูเหมือนในอดึต แต่ปัจจุบัน เวนิสรุ่งเรืองสุดขีดในเรื่องการท่องเที่ยว แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เดินทางไปเยือนเวนิส ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคนในแต่ละปี หากคิดจะไปเที่ยวเวนิสต้องวางแผนตั้งแต่เนินๆ เพราะอาจหาห้องพักในราคาที่เราต้องการไม่ได้ ไว้ต่อตอน 2♦
♦♦♦♦♦♦

I love her from my boyhood she to me was as a fairy city of the heart rising like water columns from the sea of joy the sojourn and of wealth the mart and Otway Radcliffe Schiller Shakespeare’s art had stamped her image in me and even so Although i found her thus we did not part perchance even dearer in her way of woe than when she was a boast a marvel and a show……….Lord Byron, Venice